Medlemsinformation vecka 46

Brott mot övertid- och mertidsregler

Publicerad:

Seko Posten har nyligen drivit flera tvister centralt om brott mot kollektivavtalet
avseende över- och mertidsreglerna. Tvisteförhandlingar påkallades då arbetsgivaren lokalt på flera arbetsplatser gått över taket för övertid och mertid samt antalet timmar man får arbeta övertid per månad. 

Taket, det vill säga hur många timmar man får arbeta, är för närvarande 160 timmar mertid respektive 210 timmar övertid under ett år. Om man arbetar både mertid och övertid får man totalt jobba 265 timmar. Vad det gäller övertid per månad är begränsningen 50 timmar.

Tvisteförhandlingen avslutades i enighet vilket innebär att arbetsgivaren betalar ett sexsiffrigt skadestånd till Seko Posten.


Seko stödjer postanställdas strejk i Finland
I veckan har det finska postfacket PAU tvingats gå ut i strejk. Bakgrunden till strejken är att finska Posten, Posti, avser att genomföra så kallad social dumpning vilket skulle leda till kraftigt sänkta löner för postanställda.

- I praktiken innebär Postis agerande att man kraftigt försämrar löner och
arbetsförhållanden för redan lågavlönade yrkesgrupper, säger Heidi Nieminen
ordförande för PAU.

De kommande två veckorna kommer drygt 9000 brevbärare, sorterare och chaufförer gå ut i strejk om inte Posti släpper sina planer på lönedumpning.

Seko har goda relationer med våra fackliga kollegor i Finland och stödjer PAU:s konflikt till 100 procent.

Vill du läsa mer om strejken följer du länken nedan:

https://www.pau.fi/sv/pau.html

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten