Medlemsinformation vecka 44

Avtalsenkäten nu stängd

Publicerad:

Seko Postens avtalsenkät är nu stängd och vi vill passa på att tacka alla som svarat. Utfallet kommer sammanställas och presenteras i vår medlemstidning "sekoposten" samt på medlemsmöten i vinter. På medlemsmöten vill vi diskutera utfallet och få in ytterligare synpunkter kring vad vi tillsammans ska driva i nästa års avtalsrörelse.

Pensionsåldern höjs
Den 16:e oktober klubbade riksdagen ett beslut om att höja åldersgränserna i den allmänna pensionen. Beslutet innebär att man stegvis kommer höja åldern för att komma åt vissa delar av pensionen. Åldern för hur länge man har rätt att behålla jobbet enligt lagen om anställningsskydd (LAS) höjs också. Förändringarna i korthet:

• 2020 blir tidigaste uttag av allmän pension 62 år och LAS ålder 68 år.

• 2023 blir tidigaste uttag av allmän pension 63 år, grundtrygghet i pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) tidigast 66 år och LAS ålder 69 år.

• 2026 blir tidigaste uttag av allmän pension 64 år. Grundtrygghet i pensionssystemet tidigast riktålder (en rörlig ålder som kommer räknas fram utifrån förväntad livslängd för varje årskull).

- Beslutet om höjd pensionsålder kommer inte ha några direkta följder för våra pensionsavtal för PostNordanställda just nu. Det stora problemet på sikt är hur yrkesgrupper med fysiskt tunga arbeten ska klara av att arbeta längre. Att ha möjlighet att gå ner i arbetstid de sista åren blir en ännu viktigare fråga framöver, säger Magnus Andersson från Seko Postens pensionsgrupp.

Att skapa bättre förutsättningar att arbeta längre var ett av skälen till att Seko Posten 2016 förhandlade fram kollektivavtalet 80-90-100 vilket ger en möjlighet till anställda i produktion att gå ner i arbetstid från och med den månad man fyller 58 år.

- De som inte har möjligheten att gå vid 60 år kommer inte ha möjlighet att gå i pension förrän man uppnår en högre ålder. Därför är 80-90-100 en bra möjlighet att kunna nå sin pension med så god hälsa som möjligt, avslutar Magnus.

Vill lära dig mer om din pension och pensionssystemet ska du hålla utkik efter pensionsutbildningar som varje år arrangeras av Seko Postens klubbar runt om i landet.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten