Medlemsinformation vecka 43

Snart sista chansen att svara på Seko Postens avtalsenkät

Publicerad:

På fredag, den 25 oktober, är det sista chansen att genom Seko Postens avtalsenkät tycka till om vad Du tycker ska prioriteras inför nästa års avtalsförhandlingar om lön och villkor.

- Vi vill exempelvis veta om vi ska välja andra spår än bara löneökningar. Det kan exempelvis handla om fler semesterdagar, arbetstidsförkortning eller extra avsättningar till tjänstepension. Enkätsvaren kommer därför bli en viktig del i arbetet med att komma fram till vad vi ska yrka på inför kommande avtalsförhandlingar. Förhoppningen är därför att så många medlemmar som möjligt väljer att svara, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten.

För att svara på enkäten följer du de instruktioner som finns i det brev som skickats till samtliga medlemmar. Fyll i enkäten och gör din röst hörd!

 

SD vill avskaffa skyddsombud

Idag, den 23 oktober, är det skyddsombudens dag och hela veckan är det europeisk arbetsmiljövecka. Skyddsombud på arbetsplatser i hela landet genomför riktade aktiviteter i syfte att förbättra arbetsmiljön för sina arbetskamrater. För några veckor sedan presenterade Sverigedemokraterna sin oppositionsbudget där de föreslår att regionala skyddsombud ska avskaffas. Att människor 2019 fortfarande dör på sin arbetsplats borde rimligen vara en tydlig signal om att skyddsarbetet måste stärkas, inte försvagas. Till skillnad från SD så tycker Seko Posten att skyddsombuden och deras engagemang är viktigt för att se till så att arbetares arbetsmiljö är så god som möjligt.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten