Medlemsinformation vecka 41

Beslut om regionaliserad ISU- Seko Posten reserverar sig

Publicerad:

Arbetsgivaren har centralt fattat ett beslut om att flytta arbete med ISU (Informationssystem Utdelning) från lokal arbetsplats till region. ISU är ett kundregister som löpande behöver uppdateras för att bland annat hantera adresser och eftersändningar. Arbetet har på de flesta ställen utförts av brevbärare runt om i landet.

Seko Posten har valt att reservera sig mot beslutet då vi menar att lokala arbetsplatser med allt tuffare fysisk belastning behöver arbetsuppgifter som ISU för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för god arbetsmiljö och heltidsanställningar. Trots reservationen inser vi dock att det finns en viss logik i beslutet då arbetet med ISU har visat sig blivit bortprioriterad på allt för många arbetsplatser när man lokalt drabbas av personalbrist, något som vi dock i grunden ser som ett arbetsledningsproblem.

- ISU verksamheten som enskild arbetsuppgift är inte avgörande. Men en centralisering av ISU i kombination med att andelen utearbete kraftigt ökar när Postnord tappar brevvolymer gör det inte enklare att skapa en lokal organisation som bygger på heltid med god arbetsmiljö, säger Patrick Theodorsson ledamot i Seko Postens styrelse.

Fyll i Seko Postens avtalsenkät Passa på att tyck till om vad Du tycker är viktigt inför nästa års avtalsförhandlingar om lön och villkor genom att svara på Seko Postens avtalsenkät. I slutet av veckan har brev skickats till samtliga seko-medlemmar i Postnord med instruktioner om hur Du går till väga för att besvara avtalsenkäten. Vår förhoppning är att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt för att på så sätt få ett tydligt utfall som är representativt för hela medlemskollektivet. Enkäten är öppen till och med den 25 oktober och dina svar blir viktiga i arbetet inför nästa års avtalsrörelse.

Har du frågor om enkäten kontaktar du Seko Posten via e-post: sekoposten@postnord.com

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten