Medlemsinformation Vecka 35

Inget beslut om utdelning varannan dag, men arbetet fortsätter

Publicerad:

Den senaste tiden har det i media rapporterats att PostNord backat från tankar att gå över till en ny produktionsmodell med utdelning varannan dag. Seko Postens bild är att PostNord fortsätter arbeta med alternativa modeller för att möta en fortsatt minskning av brevvolymer.


- I grunden ser Seko Posten gärna en fortsatt servicenivå med utdelning fem dagar i veckan men frågan som måste besvaras är vem som ska betala för detta de kommande åren. En del politiker från olika partier har uttalat sig att man är mån om utdelning fem dagar i veckan. Bra så, men då måste de samtidigt svara på om de är beredda att hjälpa till med finansiering, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten.


En total minskning av brevvolymer leder till lägre intäkter för PostNord. Ekvationen att ha en brevverksamhet som bär sig själv ekonomiskt och samtidigt leverera nuvarande samhällsuppdrag kommer bli omöjlig på sikt. PostNord kommer därför behöva statligt stöd genom skattemedel för att utföra samhällsuppdraget i framtiden. Alternativet är att ändra på servicenivån.


- Att fortsätta möta ytterligare brevvolymstapp endast med återkommande personalminskningar på brevbärarkontor och på brevterminaler, utan rätt förutsättningar, är en helt ohållbar lösning. Seko Postens bestämda uppfattning är att det inte är våra medlemmar som ska stå för notan genom sämre arbetsmiljö eller fler deltidsanställda, fortsätter Johan.


För att övergå till en ny produktionsmodell med utdelning varannan dag krävs godkännande av PTS (post-och telestyrelsen), något sådant finns inte i dagsläget .
- Inga beslut är fattade, varken från PostNord eller PTS. Vår fackliga ståndpunkt är att PostNords arbetsplatser idag, imorgon och i framtiden ska bestå av heltidsanställda i så hög utsträckning som möjligt. Vi ska ha en god arbetsmiljö och en ansvarsfull omställning för de som inte kan jobba kvar. Detta gäller oavsett produktionsmodell och volymutveckling, avslutar Johan.

 

 

 

Ladda ner PDF för utskrift

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten