Medlemsinformation vecka 24

6F presenterar ny lönebildningsmodell för jämlikhet: Slopa industriavtalet

Publicerad:

Fackförbunden inom 6F – Seko, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets och Målarna har i veckan presenterat en ny lönebildningsmodell för jämlikhet. Förbunden menar att dagens modell där parterna inom industrin bestämmer löneökningarna för alla branscher i Sverige har spelat ut sin roll. Arbetsmarknaden är betjänt av en lönebildning som tar bredare hänsyn och kan jämna ut löneklyftor mellan tjänstemän och arbetare, mellan kvinnor och män.

- Historiskt har industriavtalet gynnat Sverige men ett stort problem har varit att industrin bestämmer löneökningstakten i procent. Seko Posten har under många år framgångsrikt drivit att löneökningar ska fastställas i krontal men så ser det generellt inte ut på svensk arbetsmarknad. Om man menar allvar med att jämna ut löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerande yrken och mellan arbetare och tjänstemän krävs en ny lönebildningsmodell. Seko Posten välkomnar därför att 6F kräver en ny modell med kraftfulla låglönesatsningar, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten.

6Fs lönebildningsmodell för jämlikhet i korthet:

  • Kraftfulla låglönesatsningar för alla med lön under 28 000 kronor per månad.
  • Nytt förhandlingsavtal där de fackliga parterna LO och PTK förhandlar om arbetsmarknadens löneökningstakt gentemot arbetsgivarna.
  • Löneökningarna måste följa inflationsmålet och därmed inte följa löneökningarna i vår omvärld.

Gå in på https://www.6f.se/ om du vill ta del av hela rapporten.

 

Connected fleet

Arbetsgivaren har beslutat att utdelningsbilar ska utrustas med dosor som kan avläsa olika typer av datavärden, något man kallar Connected fleet. Tanken är att dosorna ska kunna avläsa körsträckor, hur stor del av dagen olika fordon används, hastighet på fordon eller om någon kontrollampa lyser. Utrustningen kommer finnas färdigmonterad i nya bilar, i äldre har man monterat in dosan. I montering av äldre bilarna har det dock visat sig att en del dosor var felaktigt eller inte alls fastsatta.

Den slarviga monteringen, genomfört av en underleverantör, har lett till att en förare fick problem att bromsa in vid en postlåda när dosan hamnat i vägen för bromspedalen. Ytterligare incidenter skedde kort därefter och beslut fattades att samtliga eftermonterade dosor skulle tas bort. Återmontering sker först efter sommaren men förutom att doserna måste vara monterade på ett säkert sätt ska parterna också diskutera hur uppgifterna ska hanteras. Detta ska vara gjort innan dosorna aktiveras.

- Seko Posten anser att syftet med en GPS-funktion måste vara tydligt, vem som ska ha tillgång till uppgifterna och på vilket sätt dessa ska användas. Vi tycker exempelvis det är viktigt att uppgifterna inte används som ett verktyg för att jaga enskilda individer. Det kommer vi aldrig acceptera, säger Sandra Svensk ledamot i Seko Postens styrelse.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten