Medlemsinformation vecka 24

Publicerad:

Facklig information från Seko till sommarvikarier och timavlönade

Anställningsavtal                                                                                                          Du skall ha ett anställningsavtal av din chef i samband med att du börjar din anställning. På anställningsavtalet skall det framgå hur länge du är anställd, din lön, hur mycket du ska jobba samt vilken anställningsform du har. När du skriver under avtalet, var noga med att skriva den aktuella dagens datum.
Lön
Om du jobbar som timavlönad ska du ha minst 129,60 kr/timme i lön. Jobbar du som månadsavlönad är lägsta lön 22 977 kronor för heltid. Är du anställd under en sammanhängande period av tre månader på minst 40 procent av en heltidsanställning (minst 16 timmar per vecka) har du rätt till månadslön. Med månadslönen följer ytterligare ett antal rättigheter som finns i vårt kollektivavtal, PostNords villkorsavtal (PVA).
Arbetstid för timavlönad
Om du arbetar deltid är tid utöver den arbetstid som gäller enligt anställningsavtalet mertid, mertidsersättningen är densamma som timlön. Har man ett anställningskontrakt på minst en kalendermånad får man övertidsersättning om man arbetar mer än 40 timmar per vecka i
genomsnitt under en kalendermånad. Övertidsersättning är 1,5 gånger timlön 06.00-20.00 helgfria måndagar till fredagar, annan tid är det 2 gånger timlön. Övertid- och mertidsersättning utbetalas månaden efter och betalas alltid ut i pengar för timavlönade. Man får max arbeta 265 timmar mer- och övertid under ett kalenderår. Efter 160 timmar mertid får man övertidsersättning.
Schema
Hur du ska jobba ska framgå av ditt schema. Om du har månadslön och dina arbetstider ändras med kortare varsel än 14 dagar har du rätt till ett schemaändringstillägg om 178,69 kronor per schemaändringstillfälle.
Ersättning för obekväm arbetstid (OB) Arbetar du måndag till torsdag mellan 19.00 och 22.00 har du rätt till enkelt OB (21,14 kr/h). Mellan 19.00 fredag kväll och 07.00 måndag morgon eller mellan 22.00 och 06.00 övriga vardagar har du rätt till kvalificerad OB (47,28 kr/h).
Rast, måltidsuppehåll och paus
Rast är inte arbetstid och du har rätt att lämna arbetsplatsen. Rast är minst 30 minuter. Du ska inte jobba längre i sträck än som mest 5 timmar utan att ha en rast (gäller ej lastbilschaufförer), 6 timmar tillåts om du haft ett måltidsuppehåll inom tiden. Måltidsuppehåll räknas som arbetstid och är 15-20 minuter. Utöver detta har du rätt till kortare pauser vid behov, men dessa är inte schemalagda. Dessa avbrott i arbetet är skyddsregler, de behövs för att vi ska kunna vila upp oss och må bra under arbetsdagen. Så se till att ta ut dina raster och pauser!

Detta är bara en kort sammanfattning av delar av vårt kollektivavtal PVA, avtalet i sin helhet finns att läsa på vår hemsida www.seko.se/posten Har du frågor så prata gärna med ditt lokala Seko-ombud.

Ladda ned pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten