Medlemsinformation vecka 23

Publicerad:

Seko Posten: Släng LAS-utredning i papperskorgen!
Den 1 juni presenterades en statlig utredning som föreslår förändringar i lagen om anställningsskydd. Seko Posten konstaterar att förslagen på ny arbetsrättslagstiftning skulle innebära kraftiga försämringar i anställnings-trygghet för våra medlemmar.

Ett av många dåliga förslag i utredningen är att alla arbetsgivare ska kunna undanta fem personer från turordningsreglerna (sist in, först ut) varje gång det uppstår en övertalighet på en arbetsplats. PostNord är ett företag som årligen minskar antalet anställda inom brevverksamheten så detta är en situation som skulle kunna uppstå ofta på arbetsplatser runt om i landet.

Om försämringarna blir verklighet kommer det leda till en arbetsmarknad där bara friska och starka skulle platsa och arbetsplatser där ingen vågar ifrågasätta chefen.

- För det första så borde utredningen aldrig ha tillsatts. Det som nu presenterats kommer leda till en stor maktförskjutning till arbetsgivarens favör och anställdas trygghet kommer kraftigt att försämras. Chefen ska exempelvis vid varje övertalighetstillfälle ensidigt få undanta fem personer från ”sist in, först ut”. Det skulle i praktiken innebära att man blir provanställd på livstid, säger Johan Lindholm ordförande i Seko Posten.

Samtidigt som utredningen presenteras förhandlar LO och Svenskt Näringsliv om förändringar i arbetsrätten. Om man enas kommer utredningens förslag falla och parternas förslag gälla. Seko Posten menar dock att utredningen måste slängas i papperskorgen så snabbt som möjligt.

- Just nu förhandlar LO under galgen. Arbetsgivarna kan i princip bara sätta sig med armarna i kors och invänta att lagförslaget ska träda i kraft. Det är
fullständigt orimliga förutsättningar att förhandla under och det är ofattbart att
Socialdemokraterna accepterat att försätta LO i en sådan dålig
förhandlingsposition. Utredningen måste därför omgående slängas i
papperskorgen, avslutar Johan.

Nytt erbjudande om att teckna HELP juristförsäkring
Under första delen av juni kommer HELP Försäkring att skicka ut ett nytt erbjudande till alla Seko-medlemmar som tidigare har tackat nej till juristförsäkringen med ett erbjudande om att kunna ansluta sig.

Ladda ned pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten