Medlemsinformation vecka 20

Publicerad:

Statlig utredning ska se över postanställdas tystnadsplikt
Nyligen blev det klart att en postlagsutredning ska tillsättas. Den statliga utredningen är en del i regeringens arbete med att bekämpa kriminalitet, i detta fall genom att försöka förhindra handel med narkotika via postgången. En av åtgärderna som föreslås är att postanställdas tystnadsplikt, som idag är reglerad i postlagen, kan komma att förändras när utredaren ska överväga och lämna förslag på reglering i postlagen som tillgodoser behovet av tystnadsplikt för uppgifter som handlar om att undersöka, öppna, granska eller kvarhålla försändelser.

- Om postanställda ska lämna tips om narkotika i försändelser går det inte att
utesluta en ökad hotbild mot våra medlemmar, den frågan måste tas på allvar.
Seko Posten har framfört detta till ansvarig minister, därför är det positivt att ett
av direktiven nu handlar om att analysera arbetsmiljöaspekter för postanställda. Både utifrån nuvarande situation och om man bestämmer sig för att ändra förutsättningar för tystnadsplikt, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten.

Seko Posten kommer träffa den statliga utredaren och lyfta våra synpunkter.

- För det första ska ingen av våra medlemmar behöva figurera personligen i ett
utredningsmaterial om man lämnar ett tips om försändelse med misstänkt
narkotika. Dessutom är det rimligt att man också skärper straff för hot och våld
mot postanställda, precis som man tidigare gjort för ambulanspersonal, poliser
och räddningspersonal, avslutar Johan.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

Är du inte medlem i Seko eller a-kassan?
Om du inte är medlem i Seko eller i a-kassan är det enkelt att gå med. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det förstahalvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Gå in på https://www.seko.se/ fyll i ansökan direkt. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten