Medlemsinformation vecka 19

Beslut om varannandagsutdelning
Som de flesta säkert känner till så har PostNord sedan en tid tillbaka arbetat med hurframtidens produktionsmodell inom brevbäringen ska se ut när antal brev de kommande åren förväntas minska ytterligare. Beslut har nu tagits om införande av en ny produktionsmodell, det man kallar varannandagsutdelning.
PostNords tanke är att påbörja en utrullning av varannandagsutdelning under 2021, för att sedan fortsätta stegvis i hela landet och vara klar 2022. Ett brevbärarkontor i Lund blir först ut i en pilot som planeras till slutet av september 2020. Efter det följer Malmö terminalområde, och därefter de andra storstadsområdena

- Från Seko Postens sida vill vi nu se att piloten i Lund ger de svar vi sedan långt tillbaka har krävt av en ny produktionsmodell. Vi kräver att framtidens
organisationer ska kunna säkerställa fortsatta heltidsanställningar och god
arbetsmiljö för våra medlemmar i brevbäringen. Centralt är parterna överens omdenna inriktning men vi vill nu se att detta kan genomföras även i praktiken. Seko Posten kommer tillsammans med våra skyddsombud därför följa piloten i Lund noga, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten.

Planen för utrullning kan komma att förändras beroende på hur PostNords kvalité ser ut i höst. Om den inte ligger på tillräckligt hög nivå kan införandet komma att senareläggas.

- En ny produktionsmodell kommer leda till färre antal brevbärare men exakt hur många det handlar om går däremot inte att säga i dagsläget. Att säkerställa en ansvarsfull omställning blir därför en viktig fråga för Seko Posten. Samtidigt som brevbärarna blir färre så finns det rekryteringsbehov av chaufförer i PostNord. Det finns därför möjligheter att dämpa en kommande övertalighet genom att exempelvis brevbärare frivilligt väljer att bli chaufför. Vi ska också se till att ha ett starkt kollektivavtal för personalomställning även 2021 och 2022, avslutar Johan.

Datum att ha koll på
När medlemmar nu begär ersättning för karensavdrag får Seko Posten många frågor om det datum vi tecknandet vårt avtal som Försäkringskassan vill ha uppgift om. Det datum du ska uppge till Försäkringskassan är den 29 juni 2017.

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten