Medlemsinformation vecka 15

Publicerad:

Lokalt fackligt arbete ledde till bättre anställning

För en tid sedan kontaktade en medlem Seko Posten med en misstanke om att hens tidsbegränsade anställning pågått så pass länge att den borde gått över till en tillsvidareanställning. När vi tittade på det ärendet upptäcktes flera saker som strider mot både lag och avtal. Medlemmen blev tidsbegränsat anställd 2017 och hade varit anställd sedan dess. Det senaste anställnings-avtalet gällde fram till slutet av förra året. Därefter arbetade personen i fråga kvar som vanligt men utan att få ett nytt anställningsavtal och i februari kom besked från chefen att anställningen inte skulle fortsätta. Detta var dock senare än en månad innan sista anställningsdagen vilket lagen säger. När vi samlat in all information begärde det lokala Seko-ombudet en överläggning med arbetsgivaren. Överläggningen resulterade i att vår medlem nu är tillsvidareanställd på heltid.
Följande gäller för dig som har en tidsbegränsad anställning. (vikariat eller allmän visstidsanställning):
• Senast en månad efter att anställningen har påbörjats skall arbetsgivaren
skriftligt informera arbetstagaren om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen. (LAS § 6c)
• En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de tre senaste åren. (LAS § 15)
• I våra lokala kollektivavtal har Seko Posten förhandlat fram att tid för allmän
visstidsanställning och/eller vikariat räknas samman och övergår till en
tillsvidareanställning om man under en femårsperiod arbetat i två år. Detta är en förbättring jämfört med lagen som säger att man ska ha arbetet fyra år, inte två.

Nu kan du ansöka om ersättning för karensavdrag

Vi har tidigare informerat om att du vid sjukdom måste ta kontakt med
försäkringskassan för att få ersättning för karensavdraget. Den 7 april öppnade Försäkringskassan e-tjänsten där man kan ansöka om ersättning. Ersättningen kan ansökas retroaktivt från och med den 11 mars. Ansökning görs via e-tjänsten på Mina sidor hos Försäkringskassa, därefter ska ersättningen betalas ut inom fem arbetsdagar. Ersättningen består av ett schablonbelopp på 700 kr för den första sjukdagen. Beloppet är det samma för samtliga på svenska arbetsmarknad.

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten