Medlemsinformation vecka 11

Information med anledning av coronaviruset

Publicerad:

Med anledning av den ökade spridningen av coronaviruset ökar också oron bland PostNord-anställda. PostNord har i veckan gått ut med skärpta riktlinjer som bl.a. handlar om besöksförbud på arbetsplatser. Seko Posten vill kort redogöra för vad du bör känna till angående dina rättigheter.


Inget karensavdrag
Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort karensavdrag om du blir sjuk i syfte att minska smittspridning. Känner du dig krasslig ska du helt enkelt stanna hemma och då är det inte plånboken som ska vara avgörande. Detta gäller från den 11 mars och två månader framåt.


Rätt till lön vid arbetsbefrielse
Om arbetsgivaren skickar hem anställda eller meddelar att man ska stanna hemma pga. risk för smittspridning på en arbetsplats är det arbetsbefrielse med lön som gäller. Däremot är det inte möjligt att stanna hemma med lön på eget initiativ pga. oro för att bli smittad. I PostNord har arbetsgivaren i skrivande stund valt att arbetsbefria anställda på en distributionsarbetsplats som sanerats pga. smitta. I ett sådant fall ska man erhålla lön.


Kan en arbetsgivare återta redan beviljad semester, för att klara av vissa viktigare funktioner i verksamheten?
Beslut om beviljad semester är bindande. Detta innebär att arbetsgivaren, om det saknas fog för det, inte ensidigt kan återkalla sådant beslut. I en situation då ett stort antal på en arbetsplats skulle bli sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att anställda avbryter sin semester, kan det däremot finnas skäl för att återkalla redan beviljad semester. Seko anser då att arbetsgivaren skall stå för alla eventuella extra kostnader. Frågan bör dock givetvis lösas i god dialog på frivillig väg så långt det är möjligt.


Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning
För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbetsgivare ska informera dig om vad som gäller.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten