Medlemsinformation vecka 09

Seko och arbetsgivaren överens om hantering av semesterkoefficient

Publicerad:

Seko Posten har under en tid fört diskussioner med PostNord utifrån det faktum att många av våra medlemmar den senaste tiden fått en felaktig semesterkoefficient vid planerad semester.

Problemet har bland annat uppstått om man normalt jobbat 5 dagar i veckan men ibland fått streckdagar utlagda på schemat. Det har lett till att det då dragits mer än en semesterdag för varje dag man haft semester. Ett annat exempel har varit när man jobbat natt och haft långa arbetspass. Vid det sistnämnda tillfället har PostNord lagt in 7.12 h på schemat vid semestertillfället samtidigt som man även fått en semesterkoefficient utifrån antalet fridagar i månaden. Seko och PostNord är nu överens om att denna hantering varit felaktig

Följande tillämpning gäller:

• Om man normalt arbetar 5 dagar i veckan men får en eller flera streckdagar utlagda på schemat ska det alltid generera en semesterkoefficient på 1,0. Streckdagar ska dock enligt arbetsgivaren normalt inte förekomma.

• Vid intermittent tjänstgöring, dvs när arbete sker vid färre än 5 dagar per vecka, ska semestern planeras utifrån hur du troligtvis hade jobbat om du inte haft semester, semesterkoefficienten ska då beräknas utifrån ett sådant "grundschema".

• Söker man semester efter det att schema delats ut beräknas semesterkoefficienten utifrån det aktuella schemat.

Om du misstänker att du har fått en felaktig semesterkoefficient ska du kontakta din närmaste chef. Fack och arbetsgivare är central överens om att korrigering kan göras i efterhand.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten