Medlemsinformation vecka 07

Vad gäller angående hantering av fordonsdata och GPS position?

Publicerad:

På förekommen anledning vill Seko Posten än en gång informera om vad som gäller angående beslutet som fattades 2019 kring "connected fleet". Efter sommaren 2019 samverkade fack och arbetsgivare syfte samt hantering av connected fleet utifrån det faktum att fordon kopplas upp med hjälp av hårdvara som fångar fordonsdata och GPS position. Parterna är överens om att det övergripande syftet med uppkopplingen är att minska drivmedelsförbrukning, öka fordonsutnyttjandet, öka trafiksäkerheten, förbättra planering av service samt att skapa förutsättningar för att mer proaktivt kunna åtgärda fel på fordon.

Centralt är fackliga organisationer och PostNord överens om följande syfte och hantering av uppgifter:

  • Uppgifter om fordonsdata och GPS position ska inte användas som övervakning av arbetstagare på individuell nivå.
  • I Connected Fleet finns det inte någon koppling mellan förare och bil. Data som genereras ska inte heller samköras med data från andra system.
  • Den centrala enheten Fleet, fordonsansvarig och chefer inom produktion har tillgång till fordonsdata.
  • Insamlad fordonsdata kan anslås på arbetsplats men det ska då ske som en total sammanställning för hela arbetsplatsen eller på ett sådant sätt att enskilt fordon inte kan identifieras.
  • Om det anses nödvändigt, kan ett personligt coachingsamtal hållas med enskild förare. Syftet med ett sådant samtal är att hjälpa föraren hur han/hon kan förbättra sin körstil (dokumenteras ej).
  • Vid införande av ny eller uppdaterad hantering av fordonsdata och GPS funktion, eller förändring av syfte med användning av systemet ska detta hanteras i samverkansgruppen för PostNord Sverige i god tid före eventuell förändringen träder i kraft.


Teckna sjuk- och efterlevandeförsäkring utan hälsodeklaration

Om man tecknar Sekos tilläggsförsäkring via Folksam, sjuk- och efterlevandeförsäkring, krävs från och med den 1 januari ingen hälsodeklaration. Tecknar man personförsäkringar kräver försäkringsbolag i regel en hälsodeklaration för att veta hur frisk eller sjuk du är för att på så sätt anpassa avgiften utifrån hälsa. När man blir medlem i Seko kan man välja att teckna försäkringen utan hälsodeklaration men nu får även de som redan är medlemmar och saknar försäkringen också denna möjlighet.


Du kan läsa mer och teckna försäkringen här: www.folksam.se/seko

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten