Medlemsinformation vecka 05

Seko i möte med Näringsminister

Publicerad:

Seko träffade i veckan näringsminister Ibrahim Baylan för att diskutera situationen i PostNord. Seko representerades av Johan Lindholm ordförande Seko Posten, Valle Karlsson förbundsordförande Seko och Jonas Pettersson planerings- och kommunikationschef Seko.

- Vi tyckte det var angeläget att prata med ansvarig minister med tanke på att det just nu spekuleras otroligt mycket i media om vad som borde hända med PostNord framöver. Den ena idén galnare än den andra och helt utan hänsyn till postanställda. I diskussionen med näringsministern lyfte vi därför framför allt våra medlemmars perspektiv, något vi tycker saknats helt i debatten, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten.

Efter mötet kan vi konstatera att näringsministern och Seko delar bilden att det inte finns något konkurshot för PostNord, men att det kommer krävas politiska beslut för att klara av kommande brevvolymsminskningar. Att upprätthålla dagens samhällsuppdrag och samtidigt stå ekonomiskt på egna ben, är en ekvation som inte kommer att vara förenlig.

- Det var viktigt att framföra Sekos syn på framtiden till näringsminister Baylan. Vi inser att digitaliseringen inte går att stoppa och att det medför en mycket problematisk situation för PostNord. Förändringar kommer vara nödvändiga, men Seko Posten kommer aldrig släppa våra krav om att framtidens arbetsplatser ska bestå av heltidsanställda med god arbetsmiljö och att det ska finnas en schysst omställning när det behövs. Det kommer genomsyra vårt arbete och vårt kravställande gentemot såväl politiker som mot arbetsgivaren, avslutar Johan.

 

Konkurs långt borta- ekonomisk vinst för PostNord 2019

I veckan släppte PostNord sitt ekonomiska resultat för kvartal fyra och hela 2019. Siffrorna visar att en konkurs inte finns i sikte. 2019 gör PostNord en vinst på 541 miljoner vilket kan jämföras med 2018 års resultat på 129 miljoner. Precis som det sett ut under många år så är det PostNord Sverige som drar in de stora pengarna, 1 112 miljoner medan PostNord Danmark, med Tyskland inkluderat, går minus 91 miljoner. Danmark går fortfarande med förlust men inte med lika stora siffror som 2018.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten