Medlemsinformation vecka 04

PostNord nära konkurs?

Publicerad:

I helgen har det rapporterats flitigt i media om situationen för PostNord. Rubrikerna har varit alarmerande, enligt DN är situationen så pass allvarlig att PostNord är på väg mot konkurs. Är PostNord verkligen på väg mot konkurs?

- Nej, det är inte den bild jag har. Att utvecklingen med minskade brevvolymer är problematisk är ingen nyhet, det kommer sannolikt leda till stora förändringar de kommande åren. Men vägen till en konkurs är lång och bygger på ett scenario där inga åtgärder vidtas, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten.

Det finns några avgörande skäl till att situationen är problematisk. Brevvolymerna, och därmed en stor del av intäkterna, minskar i Sverige. Samtidigt ska samhällsuppdraget enligt lagstiftning utföras fem dagar i veckan. Detta utan statligt ekonomiskt stöd i ett glesbefolkat land med en stor geografi att täcka.

- Den ekvationen kommer bli allt svårare att få ihop för varje år som går. Regering och riksdag måste därför bestämma sig för vilken samhällsomfattande service man anser att Sverige ska ha och hur denna ska finansieras, fortsätter Johan.

I media nämns Danmark som ett stort problem och röster höjs att man borde göra sig av med den delen av bolaget. Danmark har under flera år gått kraftigt back ekonomiskt. Den danska delen har inte bidragit ekonomiskt till PostNord på det sätt som Maud Olofsson kanske hade tänkt sig när fusionen genomfördes 2009. Att affären inte blev lyckad kan de flesta se. Samtidigt blir det missvisande om man tror att allt blir bra om man bara gör sig av med Danmark. Det löser inte problemet med vikande brevvolymer i Sverige.

Seko har cirka 12 000 medlemmar inom PostNord. De anställdas perspektiv lyfts sällan fram i debatten.

- Vår fokus är givetvis att påverka såväl politikerna som PostNords ledning i en riktning som skapar trygghet för våra medlemmar. Det handlar bland annat om att det ska skapas förutsättningar för heltidstjänster, en bra arbetsmiljö och när det behövs även bra omställningsmöjligheter. Vi kommer bland annat att begära en träff med Näringsministern för att lyfta våra perspektiv. Utöver detta har vi en löpande dialog med bolagsledningen i dessa frågor, avslutar Johan.

 

Ladda ner pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten