Medlemsinformation vecka 14

Publicerad:

Nu är det hög tid att gå med i Seko och a-kassan
Corona-krisen slår just nu hårt mot arbetsmarknaden i hela landet. Eftersom arbetslösheten förväntas öka kraftigt i Sverige de kommande månaderna har regeringen i veckan presenterat förbättringar i a-kassan genom att lätta upp villkoren så att fler ska kunna omfattas. Förbättringarna innebär bland annat att:
Kravet på arbetad tid lättas upp
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt
till ersättning från a-kassan. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar
per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna eller minst 40
timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande
period av sex månader.
En medlemsmånad räknas som fyra
Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I
normala fall måste du ha varit medlem i minst tolv månader.

Om du inte är medlem i Seko eller i a-kassan är det enkelt att gå med. Gå in på https://www.seko.se/ och fyll i ansökan digitalt.

Tillfälliga åtgärder med anledning av Corona
Seko Posten och PostNord har kommit överens om ytterligare tillfälliga åtgärder för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att lösa akut personalbrist när många är sjuka eller vabbar.

Parterna är sedan tidigare överens om att den första åtgärden som ska vidtas vid en tillfällig personalbrist är att erbjuda ofrivilliga deltidsanställda högre
anställningsomfattning innan man gör tillfälliga avsteg från Kollektivavtal om
bemanning och övertidstak. Det kommer också finnas möjlighet för extraanställda att arbeta mer än de 40 procent avtalet medger. Åtgärderna gäller fram till den 30 april.

Ladda ner för Pdf

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten