Företrädesrätt till återanställning

Seko Posten har tagit fram en blankett för att underlätta anmälan till arbetsgivaren om att man vill använda sin rätt till återanställning efter att anställningen upphört.

 
Blanketten kan användas oavsett vilken anställningsform som man haft, tillsvidare-eller visstidsanställning. Detta gäller också oavsett om man varit timavlönad eller månadsavlönad.


Företrädesrätten innebär att arbetsgivaren inte får anställa någon annan än den som har anmält att han vill utnyttja sin företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätt för deltidsanställda, LAS § 25a, och omplacering går före innan detta tillämpas.
 

Ladda ner blankett  Företrädesrätt till återanställning 

 

Blanketten ska överlämnas till din chef eller till en Seko företrädare som lämnar över blanketten till arbetsgivaren. 
Det kan också vara bra att ta en kopia och spara den.

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten