Anmälan blankett högre åtagande

Blankett för anmälan om förhöjt åtagande för deltidanställda

Seko Posten har tagit fram en blankett som stöd för den som vill anmäla sitt intresse för högre omfattning av sin deltidsanställning enligt LAS §25 A.

Ladda ner blanketten

Blanketten ska överlämnas till din chef.
Det kan också vara bra att ta en kopia och spara den.

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten