Nyheter

  • Upprop till Sveriges politiker och PostNords Ledning

    Postverksamheten är under stark förändring, digitaliseringen medför minskande intäkter i takt med att brevvolymerna faller. De lagstadgade servicemålen och de ekonomiska mål ägarna ställt går inte ihop, företaget ges därmed inte rätt förutsättningar....

Uppdaterad: