Allmän visstid

För allmän visstid gäller att arbetsgivaren kan anställa personal utan att motivera behovet.

Dock kan en allmän visstidsanställning efter sammanlagt två år automatiskt övergå till en tillsvidareanställning. Det kan ske i två situationer.

När man varit anställd i sammanlagt mer än två år

  1. under en femårsperiod eller
  2. under en period när man haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren (allmän visstid, vikariat eller säsong) som följt på varandra.

Närmare regler se LAS 5 a §

En vikariatsanställning kan övergå automatiskt till en tillsvidareanställning om man varit anställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

För att ytterligare information ber vi dig vända dig till din lokala facklige företrädare för information. 

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: