Konsekvenser av lönedumpning

På senare tid har det blivit allt vanligare att anställda tvingas arbeta till löner som ligger långt under de löner som finns i kollektivavtalen. Ett vanligt ord för det är lönedumpning. På dessa arbetsplatser finns det således inget kollektivavtal. Därför är det viktigt att du som är anställd i ett företag kontrollerar att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Finns det inget kollektivavtal kan företaget du arbetar åt fritt bestämma din lön, och det är väldigt ovanligt att arbetsgivare utan vidare ger dig högre lön eller en lön som du tycker att du förtjänar. Snarare vill de ha din hjälp så billigt som möjligt! Går du med på att arbeta till väldigt låg lön kommer det att påverka hela din livssituation och allt som har med din ekonomi att göra:

A-kassa – när du går med på löneminskning slår det igenom hos A-kassan som beräknar din ersättning på din lön. Mindre lön betyder mindre pengar om du sen blir arbetslös.

Pension – När du har kollektivavtal avsätter din arbetsgivare en betydande ekonomiskt procent till pension som varierar beroende på din lön. Det betyder att både den allmänna pensionen och avtalspensionen blir mindre om du minskar din lön. Det kanske inte känns så mycket nu men du kan vara säker på att det kommer att svida när du går i pension.

Sjukförsäkring – blir du sjuk kommer du som gått med på lägre lön att få mindre pengar från försäkringskassan som, precis som A-kassan, räknar sjukpengarna baserat på din inkomst.

Arbetsskada – Blir du skadad på jobbet eller på väg till eller från jobbet har du som minskat lönen återigen dragit det kortaste strået. Ersättningen för arbetsskada baseras på den beräknade framtida inkomsten. Och det säger sig själv att lägre lön ger lägre beräknad framtida inkomst.

Föräldrapeng – Här gäller samma som vid sjukdom eller arbetslöshet. Mindre lön ger mindre pengar som verkligen kan kännas när du är föräldraledig.

Personligt – Att gå med på mindre lön kan ha en psykologisk inverkan på ditt liv också. Tänk om du går med på en löneminskning och sedan ändå blir av med jobbet. När du söker ett annat jobb finns det en stor risk att du går med på en lägre lön i och med att du redan en gång har accepterat ett sådant beslut. Det kan leda till att du själv ger ditt arbete mindre värde vilket bara får negativa konsekvenser. 

Så tänk en eller två gånger innan du går med på löneminskning. Du förlorar mycket och det finns inga garantier att du får behålla jobbet. Bli medlem i Seko i stället - så kommer vi att kräva kollektivavtal där du jobbar och du får dessutom en rättvis lön som går att leva på.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: