Våra kontor

Seko verksamhet är indelat i fem geografiska områden (Norrland, Mellan, Stockholm, Västra och Södra). Här finns anställda som ger medlemmarna service och stöder de förtroendevalda i deras arbete.

Om du har frågor om ditt avtal eller om dina anställningsvillkor vänder du dig till Seko Direkt.