Seko Väst

Information

Regionens uppdrag är att samordna studieverksamheten inom Västsverige och Halland. Seko samarbetar i studiefrågor både med LO distriktet och de olika ABF distrikten och deras avdelningar för att erbjuda ett stort och varierat studieutbud.

Ansvarsfördelning kring vem som gör vad när det gäller studier:

Region:
Samordnar verksamheten inom vårt geografiska ansvarsområde och ansvarar för utbildning för förtroendevalda. regionen har också ett uppdrag att säkerställa att alla Seko-medlemmar inom Västsverige och Halland erbjuds introduktions- och medlemsutbildningar. Detta utbud av medlemsstudier återfinns på websidan www.fackligutbildning.se

Klubbar:
Bedriver studieverksamhet för medlemmar (introduktionsutbildningar, medlemsutbildningar, avtalskurser etc.) och rekryterar och anmäler förtroendevalda som vill gå utbildning till avdelningen.

ABF:
Bedriver tvärfackliga utbildningar på uppdrag av fackförbunden och LO

LO Distriktet Västsverige:
Bedriver utbildning för unga under 30 år, utbildning för skolinformatörer och utbildning för försäkringsrådgivare.

Länkar:

Medlemsprogram 2021 (pdf)

Seko väst regionala studleprogram 2021 (pdf)

Info om Seko Västs fackliga introduktionsdag under 2021

Kursansökan PDF : Skriv ut kursansökan och maila till studier.vast@seko.se

Kursansökan arbetsmiljöutbildning

Blankett för ersättning från Seko Väst

Granskad:
Sidansvarig: Seko Väst