Seko Väst

Information

Regionens uppdrag är att samordna studieverksamheten inom Västsverige och Halland. Seko samarbetar i studiefrågor både med LO distriktet och de olika ABF distrikten och deras avdelningar för att erbjuda ett stort och varierat studieutbud.

Ansvarsfördelning kring vem som gör vad när det gäller studier:

Region:
Samordnar verksamheten inom vårt geografiska ansvarsområde och ansvarar för utbildning för förtroendevalda. regionen har också ett uppdrag att säkerställa att alla Seko-medlemmar inom Västsverige och Halland erbjuds introduktions- och medlemsutbildningar. Detta utbud av medlemsstudier återfinns på websidan www.fackligutbildning.se

Klubbar:
Bedriver studieverksamhet för medlemmar (introduktionsutbildningar, medlemsutbildningar, avtalskurser etc.) och rekryterar och anmäler förtroendevalda som vill gå utbildning till avdelningen.

ABF:
Bedriver tvärfackliga utbildningar på uppdrag av fackförbunden och LO

LO Distriktet Västsverige:
Bedriver utbildning för ungdomar under 30 år, utbildning för skolinformatörer och utbildning för försäkringsrådgivare.

Länkar:

Seko väst regionala studieprogram 2019 PDF 

Medlemsprogram 2019 PDF 

Medlemsutbildnngar i datumordningi

Central studieprogram 2019 PDF

LO facklig utbildning

Kursansökan PDF : Skriv ut kursansökan och maila till studier.vast@seko.se

Kursansökan arbetsmiljöutbildning

Granskad:
Sidansvarig: Seko Väst