Seko Väst

Kontakt

Så här kan du komma i kontakt med oss.

OBS! Inga besök på Seko Väst under pågående pandemi med COVID-19.

Ombudsman och ansvariga nås på telefon och via mail.

Viktiga telefonnummer:
Telefon Seko Väst - Göteborg 031-42 94 90
Seko Direkt 0770-457 900 ( lön, medlemsförsäkringar, arbetsmiljö, anställningsvillkor, pensioner och annat som rör dit medlemskap)

Mejl:

vast@seko.se

Ombudsmän och ansvariga:

Niklas Rydh, Ombudsman Entreprenad (Väg & Ban)
Telefon:031-42 94 36
E-post:niklas.rydh@seko.se

Magnus Andersson, Ombudsman Entreprenad (Väg & Ban)
Telefon:031-42 94 33
E-post:magnus.andersson@seko.se

Mattias Theliander, Ombudsman Entreprenad (Telekom) och Regionalt skyddsombud
Telefon:031-42 94 42
E-post: mattias.theliander@seko.se

Monica Danielsson, Ombudsman (Trafik, Service och bemanning)
Telefon:031-42 95 73
E-post: monica.danielsson@seko.se

Mikael Johansson, Ombudsman Entreprenad (Väg & Ban)
Telefon: 031-42 95 82
E-post: mikael.johansson@seko.se

Maud Kjellberg, Ombudsman (Kommunikation, Trafik, Service och bemmaning)
Telefon:031-42 95 83
E-post:maud.kjellberg@seko.se

Lillemor Rånevik, Ombudsman (Försäkringshandläggning, Arbetsskador)
Telefon:031-42 94 22
E-post: lillemor.ranevik@seko.se

Lars-Ove Svantesson (Regionalt skyddsombud)
Telefon: 031-429424
E-Post: lars-ove.svantesson@seko.se

Bengt-Göran Henningsson (Studieansvarig)
Telefon:031-42 94 82
E-post: studier.vast@seko.se

Granskad:
Sidansvarig: Seko Väst
Kategorier: