Seko Väst

Ung

För dig upp till 30 år!

Målsättning:
Att informera, diskutera fackliga frågor med ungdomar
Att profilera Seko
Facklig återväxt
Stödja ungdomsansvariga i klubbar/sektioner

Kommittén består av:
Camilla Widman, PostNord (sammankallande)
Jimmy Janzon, Citymail Sweden AB
Elina Pesonen, Kriminalvården

Maila kommittén

Granskad: