Seko Väst

Från vänster Susanne, Vishal, Camilla W, Bengt-Göran och Camilla H

Studier

Regionens uppdrag är att samordna studieverksamheten inom Västsverige och Halland. Seko samarbetar i studiefrågor både med LO distriktet och de olika ABF distrikten och deras avdelningar för att erbjuda ett stort och varierat studieutbud. 

Läs mer under separat flik om studier.

Maila studiekommittén

Bengt-Göran Henningsson, PostNord (sammankallande) Telefon: 031-429482
Camilla Hjelm, PostNord
Susanne Lihdén, PostNord
Stefan Bergstaf, Infranord
Peter Andersson

Granskad: