Seko Väst

Jämställdhet & jämlikhet

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter.

Kommittén består av:

Daniel Dellenmark, Citymail Sweden AB (sammankallande)
Ia Björdén, Citymail Sweden AB
Marie Norling, SJ
Mohamed Ayoub, Green Cargo

Maila kommittén

Uppdaterad: