Seko Väst

Jämställdhet & mångfald

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter.

Kommittén består av:

Massimo Bresnik, Vattenfall AB (sammankallande) 
Mathilda Värmensten, Polisen 
Ia Björdén, Citymail Sweden AB 
Daniel Dellenmark, Citymail Sweden AB
Mohamed Ayoub, Green Cargo

Maila kommittén

Granskad: