Seko Väst
Göte Karlsson

Göte Karlsson

Internationellt

Internationellt fackligt arbete.
Vill du jobba med internationella frågor?
Världen är större än Seko Väst.
Världen behöver dig.
Regionens internationella utskott önskar tillökning. Vi söker dig som har ett engagemang för internationella frågor och solidaritet.

Kommittéansvarig:

Göte Karlsson, Sjöfartsverket
Telefon: 0708-243642
E-postadress: gote.karlsson@sjofartsverket.se

Vi ser gärna att tjejer kommer in i arbetet men alla är välkomna och du behöver inte vara förtroendevald idag för att anmäla ditt intresse. Arbetet i utskottet består idag av att bevaka och informera om internationella frågor med främst facklig-social inriktning. Vi håller också på att starta upp ett bistånds-solidaritetsprojekt. Du kan vara med och påverka utskottets övriga arbete. Är du intresserad ta kontakt med Göte Karlsson.

Uppdaterad: