Seko Väst

Infokommittén

Vi skriver infobladet Info Seko Väst som kommer ut tillsammans med Sekotidningen. Vi uppdaterar instagram, hemsidan med mera.

Kommittén består av: 

Camilla Hjelm, PostNord (sammankallande)
Daniel Dellenmark, Citymail Sweden AB

Maila Kommittén

Granskad: