Seko Väst
Från vänster Camilla Hjelm, Vishal Arora och Daniel Dellenmark

Info Kommittén

Vi skriver infobladet som kommer ut tillsammans med seko tidningen. Vi uppdaterar hemsidan och dess information. Kommittén består av:

Camilla Hjelm, PostNord (sammankallande)
Daniel Dellenmark, Citymail Sweden AB
Vishal Arora, Swedavia

Maila Kommittén

Uppdaterad: