Seko Väst

Försäkringar & pension

Målsättningen är:
Att klubbar och sektioner skall ha egen kunskap om våra försäkringar och pensioner.
Grundutbildning för nyvalda inom ett år
Verka för att skyddsombud får utbildning i försäkringar
Att erbjuda alla medlemmar aktuellt om försäkringar.

Planerade utbildningar/seminarier:
Grundutbildning och vidareutbildning för nya försäkrings/pensionsansvariga och rådgivare.
Seminarie/temadagar tillsammans med arbetsmiljökommittén.
Information till klubbar och medlemmar om försäkringar och pensioner.

Målsättningen är:
Att klubbar och sektioner skall ha egen kunskap om våra försäkringar (Sociala-, Kollektivavtals- och Gruppmedlemsförsäkringar) dessutom pensioner.
Grundutbildning för nyvalda inom ett år
Verka för att skyddsombud får utbildning i försäkringar
Att erbjuda alla medlemmar aktuellt om försäkringar.

"Planerade utbildningar/seminarier:
Grundutbildning och vidareutbildning för nya försäkrings/pensionsansvariga och rådgivare.
Seminarie/temadagar tillsammans med arbetsmiljökommittén.
Information till klubbar och medlemmar om försäkringar och pensioner."

Kommittén består av:

Mats Andrén, NCC (sammankallande)
Lillemor Rånevik, ombudsman på Seko Väst
Rickard Wäst, Telia

Maila Lillemor i försäkringsärenden.

Granskad: