Seko Väst

Försäkringar & pension

Målsättningen är:
Att klubbar och sektioner skall ha egen kunskap om våra försäkringar och pensioner.
Grundutbildning för nyvalda inom ett år
Verka för att skyddsombud får utbildning i försäkringar
Att erbjuda alla medlemmar aktuellt om försäkringar.

Planerade utbildningar/seminarier:
Grundutbildning och vidareutbildning för nya försäkrings/pensionsansvariga och rådgivare.
Seminarie/temadagar tillsammans med arbetsmiljökommittén.
Information till klubbar och medlemmar om försäkringar och pensioner.

Målsättningen är:
Att klubbar och sektioner skall ha egen kunskap om våra försäkringar (Sociala-, Kollektivavtals- och Gruppmedlemsförsäkringar) dessutom pensioner.
Grundutbildning för nyvalda inom ett år
Verka för att skyddsombud får utbildning i försäkringar
Att erbjuda alla medlemmar aktuellt om försäkringar.

"Planerade utbildningar/seminarier:
Grundutbildning och vidareutbildning för nya försäkrings/pensionsansvariga och rådgivare.
Seminarie/temadagar tillsammans med arbetsmiljökommittén.
Information till klubbar och medlemmar om försäkringar och pensioner."

2019 års utbildningar är: Grund del I är 18 september o del II är 18 oktober. 

( Obs: Nya datum ovan ) 

Vidareutbildning: 14 november
Se vidare i studiehäftet!

Kommittén består av:

Reijo Tupala, Göteborg Energi (sammankallande)
Mats Andrén, NCC
Lillemor Rånevik, ombudsman på Seko Väst
Rickard Wäst, Telia
Monica Danielsson, ombudsman på Seko Väst
Ditte Poulsen, PostNord

Maila Lillemor i försäkringsärenden.

Granskad: