Seko Väst

Facklig-politiska

Kommittén består av:

Camilla Widman, PostNord (sammankallande)
Bengt-Göran Henningsson, PostNord
Claes Olsson, PostNord
Corry Thuresson, Kriminalvården
Johan Tolinsson, PostNord
Fredrik Turesson, Swedavia
Lennart Gunnarsson, Polisen
Jonas Forslind, ombudsman på Seko sjöfolk
Mikael Lindmark, ombudman på Seko sjöfolk

Maila Kommittéansvarige

Granskad: