Seko Väst
Från vänster Lars-Göran, Gertrud, Helena, Claes och Lars-Olof

Arbetsmiljö

Klubbarna har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet. Sammanhållande är arbetsmiljökommittén som ska sprida information till skyddsombud och huvudskyddsombud. Initiera aktiviteter. Bevaka nyheter och genomföra seminarier.

Kommittén består av:

Lars-Göran Aronsson, Kriminalvården (sammankallande)
Gertrud Ivarsson, Postnord
Jan-Åke Sköld, Sjöfartsverket
Lars-Ove Svantesson (Regionalt skyddsombud)
Mattias Theliander (tf Regionalt skyddsombud)
Lillemor Rånevik (adjungerad från Pensions- och försäkringskommittén)

Maijla ansvarig

Granskad: