Seko Väst

Info Seko Väst

Regionens medlemsblad Info Seko Väst kommer ut som bilaga till Sekotidningen.

  • Info Seko Väst nr 1

    Den första februari samlades 100 medlemmar i Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko för att sparka igång den fackliga valrörelsen.

Uppdaterad: