Seko Väst

Representantskap 2020

Region Väst har sitt höstrepskap den 26 november på en digital plattform med video och röstningsverktyget Vote IT.

Publicerad:

Datum: Torsdagen den 26 november 2020
Plats: Digital plattform
Tid: 09:00 

På mötet kommer val att förrättas av 8 kongressombud och 8 ersättare till kongressen. 

För att regionen ska kunna kalla ombuden behöver vi en mailadress till varje ombud. Regionen skickar mail med handlingar och instruktioner för att ansluta sig digitalt till mötet (video).

Krav på utrustning vid videomötet: dator eller iPad med kamera och mikrofon samt internetuppkoppling. 
Vi rekommenderar också att man inte sitter med internetanslutning på sitt företag, brandväggar och andra begränsningar KAN hindra dig att ansluta. (Enligt erfarenhet funkar det INTE med Kriminalvården, Forsmark och Postnords internet.)

Regionen står för ev. förlorad arbetsinkomst. Eftersom mötet är digitalt, står vi inte för lunch. Och eftersom mötet är digitalt, utgår ingen ersättning för resor.

Information om Digitalt möte:

Digitala beslutsmöten genomförs parallellt i videokonferenssystemet (ljud och bild) och i Seko VoteIT (förslag och beslut). Deltagarna rekommenderas att ha tillgång till dator med mikrofon och kamera alternativt iPad eller motsvarande. Det går i nödfall att klara sig med en smartphone men det blir väldigt smått och kan skapa onödig irritation. För den som har tillgång till två av alternativen samtidigt, är tipset att använda t ex datorn till Seko VoteIT och iPad eller smartphone till själva videokonferensen.

Handlingar

Handlingar kommer att mailas direkt till anmälda ombud.
 

Uppdaterad: