Vår verksamhet

Regionen har kommittéer som ansvarar för olika delar av verksamheten. Under respektive rubrik hittar du vilka som ingår i kommittéerna och verksamhetsplaner för 2022.

Uppdaterad: