Seko Stockholm

Valarbetarutbildning 2018

Seko Stockholm håller valarbetarutbildning 19-20 februari.

Anmälan sker till Erik Persson på 076-136 34 35 eller erik.persson@seko.se.

Programet för utbildningen kan du läsa här.

Uppdaterad: