Seko Stockholm

Ungdomsutbildningar

VIKTIGT! ALLA SEKOS STUDIER, INKLUSIVE TVÄRFACKLIGA UTBILDNINGAR, INSTÄLLDA FRAM TILL 31 MAJ 2020 PÅ GRUND AV CORONA-VIRUSETS SPRIDNING!

Vid frågor kontakta Åsa Einerstam, studieansvarig Seko Stockholm, på asa.einerstam@seko.se alternativt på telefon 076 830 34 31.

LO:s ungdomsutbildningar är mycket uppskattade av deltagarna och ofta en inkörsport till ett ökat fackligt engagemang.

Nu handlar det om att anmäla sig till dessa om man är under 30 år och vill veta mer om facket eller att värva sina kamrater på arbetsplatsen som har åldern inne. Påminn även de som redan har gått en kurs om att det finns fortsättningskurser; Om samhället, Om global rättvisa, Om främlingsfientlighet och Om försäkringar.

Det går att anmäla sig här men också genom att maila till studier.stockholm@seko.se.

Nu visar vi de andra avdelningarna i LO-distriktet att Seko är bäst på att värva unga!

Uppdaterad: