Seko Stockholm

Kurskatalog för förtroendevalda

Observera att kurserna i katalogen inte riktar sig till dig som enbart är medlem. Det handlar om kurser för dig som är förtroendevald, och utbudet är kopplat till olika fackliga uppdrag (vilket framgår under beskrivning av målgrupp för varje kurs).

Uppdaterad: