Seko Stockholm

Kurskatalog för förtroendevalda

 

Vid frågor kontakta Åsa Einerstam, studieansvarig Seko Stockholm, på asa.einerstam@seko.se alternativt på telefon 076 830 34 31.

Observera att kurserna i katalogen inte riktar sig till dig som enbart är medlem. Det handlar om kurser för dig som är förtroendevald, och utbudet är kopplat till olika fackliga uppdrag (vilket framgår under beskrivning av målgrupp för varje kurs).

Observera att kurserna i katalogen inte riktar sig till dig som enbart är medlem. Det handlar om kurser för dig som är förtroendevald, och utbudet är kopplat till olika fackliga uppdrag (vilket framgår under beskrivning av målgrupp för varje kurs).

Du kan även titta i vår Uppdragsguide där alla Sekos uppdrag finns beskrivna med vad uppdraget innebär samt vilka utbildningar du bör gå.

Kurskatalog facklig utbildning för förtroendevalda 2021

Kursansökan PDF:Skriv ut kursansökan och maila till studier.stockholm@seko.se.

Alla anmälningar kan också göras online på www.fackligutbildning.se.

Uppdaterad: