Seko Stockholm

Nedprioriterat arbete för jämställdhet i nya stadgeförslaget

Inför Sekos förbundskongress 2017:

Flera förtroendevalda runt om i landet som på olika vis är engagerade i arbetet med jämställdhet och integrationsfrågor reagerar i detta inlägg mot förbundsstyrelsens stadgeförslag, som de menar riskerar att undergräva det viktiga arbetet med att samordna och organisera jämställdhetsarbetet. Läs och begrunda.

Vi har noterat att förbundsstyrelsen i det nya förslaget till stadgar vill avskaffa regionernas ansvar för att bedriva och samordna arbetet med jämställdhet och integrationsfrågor. Detta ansvar ska istället ligga enbart på klubb, och det arbetet som utförs där ska endast kompletteras av att en jämställdhetsansvarig ska utses i förbundsstyrelsen.

Vi tror att detta kommer att innebära en försvagning av arbetet för jämställdhet. Vår erfarenhet som ansvariga för att bedriva och samordna arbetet med jämställdhet och integrationsfrågor på regional nivå är att de ansvariga i klubbarna behöver hjälp med samordning för att det ska fungera. Det behövs för det mesta ett aktivt stöd, kombinerat med erfarenhetsutbyte och kompetensinsatser kring användning av praktiska verktyg för att omsätta uppdraget i konkret verksamhet, både i förhållande till klubb och arbetsgivare.

Att driva på för ett jämställdhets- och integrationsperspektiv i det fackliga arbetet är ofta ett tungrott arbete, och det kräver aktiva förtroendevalda som arbetar systematiskt med frågorna. Vår erfarenhet är att arbetet på flera håll inte prioriteras i tillräcklig hög grad, vilket bl.a. avspeglas när det kommer till antalet kvinnor på olika positioner i fackliga styrelser och förhandlingsstrukturer runt om i förbundet.

Att arbetet med jämställdhet skulle ske utan aktiva insatser och samordning, utifrån föreställningen att jämställdhetsperspektivet per automatik skulle genomsyra allt fackligt arbete, tror vi är att bedra sig. Förbundets ungdomsarbete, där förbundsstyrelsen inrättat en central ungdomskommitté som nu samordnar och driver på verksamheten ute i regionerna och i den övriga organisationen är ett positivt exempel i sammanhanget, och vi undrar varför en motsatt, passiv, attityd föreslås bli vägledande i förbundets jämställdhetsarbete.

Undertecknare

Sandra Lindström,
Mångfalds- och integrationsansvarig Seko Stockholm

Christoffer Söderlund,
jämställdhetsansvarig Seko Mellansverige

Serdar Kuscu,
Jämställdhets- och integrationsansvarig Seko Mellannorrland

Eldina Melez,
Ungdomsansvarig och Studieansvarig Seko Mellannorrland

Vilma Carlsen,
Jämställdhetsansvarig Seko Skåne

Nina Lagerstedt,
medlem i Seko Stockholms kommitté för mångfald och integration
Klubb Lokförare Stockholmståg

Gerardo Berrios,
medlem i Seko Stockholms kommitté för mångfald och integration
Seko Post Terminalklubb Stockholm Syd

Carmen Montero,
Klubb Civil Örebro

Erica Karlsson Åhman,
Klubb Arlanda Express

Kajsa Sköldstedt,
Klubb Lokförarna Stockholm Hagalund

Uppdaterad: