Seko Stockholm

200 konduktörers anställningar hotas!

Landstingstrafikråd Kristoffer Tamson (m) ljuger i ivern att få bort konduktörerna!

Stockholms landstings borgerliga majoritet har via trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson (m) i en intervju i DN (15/3) meddelat att man vill besluta om att ta bort konduktörerna i Stockholms spårvägstrafik. 200 konduktörers anställningar är därmed hotade.

Publicerad:

Kristoffer Tamson meddelar detta som om ett beslut redan är fattat, något som i sig vittnar om en nonchalant inställning till den demokratiska ordningen. Beslutsunderlaget som berör drygt 200 konduktörers anställningar smygs in som ett tilläggsärende en vecka innan nämndsammanträdet så att folk inte hinner mobilisera protester.

Än värre är att Tamsons och de borgerligas iver att få bort konduktörerna bygger på osanningar.

Tamson menar att utredningen visar att piloten varit en succé. Detta är en tolkning som angränsar till lögnen. Jämförelsen mellan perioder då vi hade konduktörsvisering och perioder med SL-stolpar är för det första starkt bristfällig, då resandet rent allmänt har ökat och en större andel använder reskassa. Pilotperioden har jämförts med en period då konduktörerna inte tillåtits visera fullt ut, och då bemanning saknats.

När Tamson får en fråga på just detta i DN svarar han att utredningen visar att perioder med normal trafik och normal visering jämförts, och att jämförelsen visar att det system majoriteten vill införa är det bästa.

Detta är en ren lögn, sådana perioder har inte jämförts i utredningen.

Det är anmärkningsvärt att en ledande politiker far med lögn för att motivera ett beslut, som nu hotar jobben, arbetsmiljön och tryggheten för de anställda på Stockholms lokalbanor, liksom säkerheten och servicen för stockholmarna. Att Tamson på detta sätt uppträder som försvarsadvokat för SL:s och Arrivas iver att spara pengar på bekostnad av oss övriga borde inte accepteras.

Politikerna måste ta ansvar!
Det är politikerna i landstinget som avgör frågan. Tänker de svälja Tamsons lögn och fatta ett för konduktörerna och stockholmarna dåligt beslut? Eller kommer de ta sitt ansvar, göra om hemläxan och på allvar prioritera trygghet och samhällsservice för medborgarna?

Kontaktpersoner:
Lina Yafi – ordförande Seko Lokalbaneklubben, tel. 073-507 65 15
Sebastian Sandström - Seko Lokalbaneklubben, tel. 070-839 26 37

Uppdaterad: