Seko Stockholm

Regionsektioner

På en del arbetsplatser saknas en etablerad klubb. Istället finns regionssektioner, med uppgift att organisera och stötta medlemmar lokalt. Seko Stockholm fungerar som regionsektionernas klubb. Vill du komma i kontakt med någon regionssektion så förmedlar vi den. Attestera brev till namnet på regionsektionen (lista följer nedan).

Box 1032
171 72 Solna
Besök: Skytteholmsvägen 2
stockholm@seko.se
08-4548455

Sekosektionen Allmänna

Sekosektionen Arbetssökande

Sekosektionen Bemanningsföretag

Sekosektionen Swedtrac

Sekosektionen Ledare Pendeltåg/Adm.

Sekosektionen Postpensionärer

Sekosektionen Ledare ISS Pendeln

Sekosektionen Reneriet

Sekosektionen Securitas Brand & Räddning

Sekosektionen Försvarsveteranerna Muskö/Berga

Sekosektionen Regeringskansliet

Sekosektionen Riksdagen

Sekosektionen Civil

Sekosektionen Åsbackasskolan

Sekosektionen Postpensionärer Gotland

Sekosektionen Bring Parcels

Sekosektionen Postpensionärer

Sekosektionen Teleföretag

Sekosektionen Tele Pensionärer

Uppdaterad: