Seko Stockholm

Kommande aktiviteter

Här under listar vi kommande aktiviteter som Seko Stockholm deltar i, eller på annat vis understödjer.

Årsmöte INSTÄLLT för Seko Stockholm, torsdag 2 april 2020

Med anledning av den pågående problematiken gällande Covid-19 (corona) i samhället, beslutades idag av Seko Stockholm att årsmötet ställs in helt den 2 april 2020, och flyttas istället till nytt datum i höst.

Vi hoppas efter sommaren kunna komma med ett för alla deltagare bra digitalt länkat video-alternativ, som möjliggör att alla kan delta på ett bra och funktionellt sätt, utan att påverkas för mycket av nuvarande situation.

Vi kommer återkomma så snart beslut har tagits om ett nytt datum i höst, vilket kommer meddelas separat framöver. (För anmälda ombud gäller alltid att man återgår i tjänst om möjligt. Vid övriga frågor om eventuell förlorad arbetsförtjänst, vänligen kontakta Seko Stockholm vid behov.)

Vi önskar alla en så bra vecka som möjligt under dessa omständigheter, och att vi alla tar hand om varann och kämpar solidariskt på bästa sätt tillsammans!

  • Alla Sekos studier, inklusive de tvärfackliga, är inställda fram till 31 maj.
  • Förbundsstyrelsen har beslutat att ge dispens rörande genomförande av årsmöten till den 30 April 2020 och att prolongera uppdrag fram till samma tidpunkt. Nytt beslut om eventuellt ytterligare förskjutning tas i god tid före 30 april.
  • Möten i allmänhet ska inte genomföras om de inte är nödvändiga. Möten som av något skäl måste genomföras ska i första hand ske via video/telefon. Fysiska möten ska så långt som möjligt undvikas. Alla med minsta symtom ska stanna hemma och erbjudas deltagande digitalt.
  • Uppdragsreglementet – Förbundsstyrelsen har beslutat att ge dispens rörande den delen av uppdragsreglementet som berör resor. Exempelvis, känner du dig tryggare med att köra bil så kommer det att beviljas.
  • Medlemsveckan som skulle ägt rum i maj ställs in. Ny medlemsvecka genomförs under hösten. Datum kommuniceras så fort det är fastställt.
Uppdaterad: