Seko Södra

Energi Klubb

Adress: Södra Järnvägsgatan 8, 352 34 Växjö

Tfn: 0470-72 75 30, Fax 0470-711 235

Seko energi organiserar personal på statligt, privat och kommunalt ägda företag inom energibranschen som är verksamma med produktion och distribution av elenergi, värme, gas, drift & underhåll samt montage av egna och kunders elnät, vägbelysning, gas, värmeverk, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och fossilkraft. Ett flertal företag inom branschen driver även kommunikationsnät (optonät).

Klubbstyrelse

Ordförande
Pär Tolf
Tfn: 070-6503365
Epost: prtolf@gmail.com

Kassör
Magnus Dauhn
Epost: magnus.dauhn@vaggeryd.se

Sekreterare
Sven Andersson
Tfn: 070-348 18 53
Epost: seko@karlshamnenergi.se

Ledamöter
Birger Eriksson
Tfn: 070-991 70 29
Epost: birger.ystad@hotmail.se

Håkan Olsson
Tfn: 072-5334440
Epost: hakan.olsson@atstjanster.se

 

Uppdaterad: