Seko Södra

Infraklubben Syd

 

SEKO Klubb Infranord Syd

 

SEKO Infraklubben Syd omfattar cirka 625 aktiva medlemmar främst inom Skåne, Blekinge, Småland samt att vi har medlemmar inom Entreprenad och Logistik anställda inom Infranord AB. Den 1/1 2012 bildades klubben, tidigare har vi tillhört Väg & Ban klubbar och varit sektioner i dessa.
Klubben har medlemmar inom Region Syd, Region Entreprenad, Logistik, Verkstaden i Nässjö och på Regionkontoret i Malmö samt på Avdelningarna (på Infranord).
Klubben har det formella förhandlingsansvaret mot Infranord Region Syd, när det gäller Entreprenad och Verkstad sköts förhandlingarna främst genom sektionen i Nässjö.
Inom Logistik är det deras nätverk som sköter förhandlingar.
När det gäller centrala förhandlingar så är SEKO FO Infranord ansvariga. Följ länk till hemsida. Söker ni namn till er sektion finns det på SEKO FO Infranord´s hemsida.

 

Styrelsen består av följande Personer och de har följande ansvarsområde.
För att ringa exeternt till våra kortnr slå 010 121 +kortnr

Styrelsen

Ordförande
Roger Sturk
Mobil: 070-894 39 88
Internt kortnr: 1935
E-post: roger.sturk@infranord.se

 

Kassör
Henrik Eneroth
Mobil: 070-894 40 00
Internt kortnr: 1967
E-post: henrik.eneroth@infranord.se

 

Sekreterare/Arbetsmiljöansvarig
Frederick Linderos
Mobil: 070-373 82 56
Internt kortnr: 6377
E-Post: frederick.linderos@infranord.se

 

Ledamot/Jämställhetsansvarig
Anders Thuvesson
Mobil: 070-724 70 87
Internt Kortnr: 6916
E-post: anders.j.thuvesson@infranord.se

 

Ledamot/Fackligpolitisktansvarig
Ingemar Karlsson
Tel: 070-863 25 95 
Internt kortnr: 2595
E-post: ingemar.karlsson@infranord.se

 

Ledamot/Studieansvarig
Mikael Börjesson
Mobil: 070-724 74 36
Internt kortnr: 7857
E-post: mikael.borjesson@infranord.se

 

Ledamot
Michael Persson
Mobil: 070-894 39 57
Internt Kortnr: 7375
E-post: michael.a.persson@infranord.se

 

Ersättare Ledamot
Monica Larsson
Mobil: 070-273 46 94
Internt Kortnr: 2530
E-post: monica.larsson@infranord.se

 

Ersättare Ledamot
Ingmar Flodkvist
Mobil: 070-248 63 47
Internt Kortnr: 6251
E-post: ingemar.flodqvist@infranord.se


 

 

Uppdaterad: