Seko Södra

Klubbkonferens

Kallelse till klubbkonf i region Seko Södra

Publicerad:

Inbjudna:

Styrelsen
Klubbar
Sektioner
Personal Seko kontoret Växjö

Veckodag: Torsdag
Datum: 28/11 2019

Plats: Öjaby Herrgård Öjabyvägen 113 Öjaby

Tid: Kl.09.00 med fika

Samma tema som tidigare kallelse hur kan vi ha nytta av IT i vårt fackliga arbete,
Studieansvarig kommer att informera om kommande studie och temadagar. 

Uppdaterad: