Öresundsbron

Fotograf: Visit Skåne

Seko Skåne

Seko Skåne organiserar medlemmar inom Skåne län. Vi kallas också service och kommunikationsfacket och det är våra medlemmar som servar dig med allt från post och el till järnväg och vägbyggen.  

Seko Skåne håller extra representantskap måndag 23 november 2020. På mötet behandlas motioner till Sekos kongress 2021. Det kommer också att väljas 6 kongressledmöter samt 6 ersättare. Mötet kommer att hållas i ett digitalt system, ledamöter medverkar från valfri plats via dator/platta. Mer info om detta system samt handlingarna skickas ut till anmälda deltagare.

 

Vi har för avsikt att lägga möteshandlingar, protokoll mm här. Även ett kalendarium där man kan följa regionens verksamhet.

Granskad:
Sidansvarig: Seko Skåne
Kategorier: