Norra Norrland

Värdegrundskonferens 2018

Den sjunde november sammanstrålade förtroendevalda och anställda från region Norra Norrland för en konferens om förbundets etiska policy och fackliga värdegrund på Medlefors Folkhögskola.

Publicerad:

Det blev en heldag som lockade flera förtroendevalda från olika klubbar men även regionens anställda från både Väster- och Norrbotten. 

På schemat genomfördes bland annat en genomgång av förbundets nya etiska policy, där en uppmaning att föra in denna i klubbarnas dagliga verksamhet uppmuntrades.

Dagen fylldes även av en föreläsning av polisen Michael Lundh om sin tid som våldsam högerextremist. Största passet innebar  att deltagarna fick öva sig i non-violent communication lett av Pelle Hasselgren. Deltagarna, allt från arbetsmiljöombud till ombudsmän, fick öva sig i att avväpna heta situationer och avbryta kränkande påhopp. Alla exemplen kom från riktiga scenarion som utspelat sig på våra arbetsplatser. Dessa exempel föranledde en hel del nyttiga diskussioner bland deltagarna.

Konferensen avslutades med en genomgång av Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen och hur man arbetar systematiskt för att förebygga kränkningar på arbetsplatserna, men också hur man ska agera som förtroendevald om något redan skett. Uppdaterad: