Norra Norrland

Kvartalsträffar 2019

Följande datum är för regionens olika kvartalsträffar 2019 och vårens Studiekonferens. Vi måste alla hjälpas åt att fylla dessa temadagar så det blir praktiska verktyg för klubbverksamheten.

Publicerad:

Tema: Inför klubbarnas årsmöten. Vad skall göras och skickas in till förbundet? Förberedande möte inför studiekonferensen.
Umeå: 22/1
Luleå 23/1

Studiekonferens för klubbarnas studieansvariga och ordföringar
Medlefors Folkhögskola: 20-21/2

Tema: Försäkringar Folksam, Arbetsmiljö med Regionala Skyddsombuden
Umeå: 18/3 
Luleå 19/3

Tema: Facklig/politisk verksamhet, Studier, Arbetsmiljö, Inför Höstmötet
Umeå: 17/9
Luleå: 18/9

Tema: Studier 2020, Studieinventering, Praktisk rekrytering till studier, Budget
Umeå: 14/11
Luleå: 15/11

Information om resa, senaste anmälningsdatum och annan information skickas ut i seperata kallelser till regionens klubbar i god tid.

För frågor kontakta Maria Mannberg, studieansvarig.


Uppdaterad: